Sklep z wycieraczkami samochodowymi

Sklep z wycieraczkami samochodowymi

» » Zrób zakupy Bosch za 300 zł i odbierz koszulkę GRATIS

Zrób zakupy Bosch za 300 zł i odbierz koszulkę GRATIS

Data dodania: 01-03-2018 alt
 
REGULAMIN PROMOCJI „KOSZULKA BOSCH GRATIS”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „T-Shirt Bosch Gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest TRANS-X Grzegorz Skrzypek, Ciemiętniki 1 C, NIP: 644-183-00-82. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja wycieraczek i żarówek samochodowych Bosch (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych w prowadzonym przez Organizatora sklepie internetowym www.e-wycieraczki.pl (zwanym dalej Sklepem Internetowym)
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 marca 2018 roku do wyczerpania zapasów magazynowych Nagród
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 NAGRODY

 1. W Promocji zostaną przyznane nagrody w postaci koszulki Bosch z długim rękawem, zwane dalej Nagrodą

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Uczestników zlecających wysyłkę zamówionych produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  • zakupić w Sklepie Internetowym i opłacić produkty Bosch o łącznej wartości minimalnej 300 zł brutto.
  • podczas finalizacji transakcji z koszyka zakupowego wybrać Nagrodę w aktualnie dostępnym rozmiarze
 3. Nagrody będą wysyłane w jednej przesyłce, łącznie z zamówionymi produktami
 4. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania zapasów magazynowych
 5. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród i zakończeniu Promocji zostanie podana w dziale Aktualności na stronie Sklepu https://e-wycieraczki.pl/aktualnosci-nc-1.html

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać pisemnie poprzez formularz na stronie Sklepu Internetowego https://e-wycieraczki.pl/kontakt-f-1.html lub mailowo na adres sklep@e-wycieraczki.pl.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://e-wycieraczki.pl/zrob-zakupy-bosch-za-300-zl-i-odbierz-koszulke-gratis-n-9.html
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Przejdź do strony głównej